โปรแกรม ECG data book

โปรแกรม Data Book อะไหล่อีเล็คทรอนิคส์ชนิดต่างๆ
การใช้งาน

1.ค้นหาเบอร์ โดยใส่ชื่อเบอร์ที่ต้องการค้นหาลงในช่อง เบอร์ :
2.หรือใส่บางส่วนของเบอร์ลงในช่อง เบอร์ : ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ครบหรือบางส่วนของเบอร์เลือนไป เช่น 2N*55 เป็นต้น
3.ใส่เบอร์ ECG ที่ต้องการค้นหาลงในช่อง ECG : เพื่อค้นหาเบอร์ที่มี ECG ตรงกัน (เบอร์แทน)
4.ค้นหาจากชนิดของอุปกรณ์โดยการเลือกชนิดของอุปกรณ์ในช่อง ชนิด : เช่น เลือก Zener แล้วกด Enter หรือถ้าต้องการค้นหา Zener 12 V ให้เลือก Zener ที่ช่อง ชนิด : แล้วพิมพ์ 12 V ที่ช่อง หน้าที่ เป็นต้น
5.จากโปรแกรมในช่องหมายเหตุผมใส่หมายเลขล๊อกเกอร์ที่เก็บอะไหล่เอาไว้ครับ ถ้าในช่องนี้ไม่มีข้อมูลแสดงว่าผมไม่มีอะไหล่รายการนี้สามารถนำช่องนี้ไปใช้อย่างอื่นได้ครับ แล้วแต่จะประยุกต์ใช้
6.ค้นหาเบอร์แทนง่ายๆด้วยการพิมพ์ชื่อเบอร์ที่ต้องการค้นหาลงในช่อง เบอร์ : แล้วคลิก Enter โปรแกรมจะแสดงรายการเบอร์ที่ใกล้เคียงหรือตรงกับเบอร์ที่เราต้องการค้นหามาให้ จากนั้นให้เลือกเบอร์ที่ตรงกับที่เราต้องการ แล้วดับเบิลคลิกลงใน ตารางขวามือ ในช่อง ECG. ที่ตรงกับเบอร์ที่เราค้นหา โปรแกรมจะค้นหาเบอร์ที่มี ECG ตรงกับที่เรา ดับเบิลคลิกมาให้

หมายเหตุ ข้อมูลในโปรแกรมบางรายการยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก ผมจัดทำเอาไว้เพียงเบอร์ที่ใช้บ่อย หากท่านใดมีการปรับปรุงฐานข้อมูลของโปรแกรม จะกรุณาส่งกลับมาให้ผมได้ที่หน้านี้เลยครับ
 
rar (4,897)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2554 เปิดดู 117,966 ป้ายกำกับ ProgramDelphi
^