โปรแกรม คาราโอเกะ เมเนเจอร์

ความสามารถ
 1. ลบ-เล่น-ดูเนื้อ ของเพลงต่างๆ
 2. สร้างไฟล์ รายชื่อเพลง สำหรับการนำไปทำฐานข้อมูลเพลง โดยโปรแกรมภายนอกอื่นๆ หรือการพิมพ์รายชื่อเพลง
 3. นำไฟล์เพลง Midi, Lyric, Cursor จากโปรแกรมอื่นเข้ามาไว้ในโปรแกรมของเรา
วิธีใช้
 • 1. เปิดโปรแกรมครั้งแรกต้องสร้างรายการเพลงที่มีอยู่ในเครื่องก่อน ด้วยการไปที่เมนู แฟ้ม--สร้างรายการเพลง โปรแกรมจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ เลือกโฟลเดอร์ของเพลง โดยการคลิกเลือกชื่อโฟลเดอร์ Song(สำหรับเก็บ Midi ไฟล์) แล้วคลิกที่ปุ่มที่มีเครื่องหมาย << ที่ตรงกับช่อง Song Folder เป็นการกำหนด โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ Midi ทำเช่นเดียวกันกับ Lyric Folder (Lyrics) และ Cursor Folder (Cursor) แล้วคลิก ตกลง โปรแกรมจะทำการตรวจสอบและสร้างรายการเพลง
 • 2. คุณสามารถ เล่น-ลบ-ดูเนื้อร้อง ของเพลงแต่ละเพลง ได้ด้วยการ คลิกขวา ที่รายการเพลง
 • 3. ถ้าคุณต้องการนำบันทึกรายการเพลงเป็นไฟล์ Text เพื่อนำไปใช้อย่างอื่น คุณสามารถบันทึกได้ด้วยการคลิกที่เมนู แฟ้ม--บันทึกรายการเพลง
 • 4. การเพิ่มเพลงลงในโปรแกรมคาราโอเกะ เป็นการเพิ่มเพลงโดยการ Copy Midi, Lyric และ Cursor จาก โฟลเดอร์ที่กำหนดไปยังโฟลเดอร์ที่เรากำหนดไว้แล้วในหัวข้อการสร้างรายการเพลง (ข้อที่ 1) โดยการคลิกที่ เมนู แฟ้ม--เพิ่มรายการเพลง จะปรากฏหน้าต่าง เลือกโฟลเดอร์ของแฟ้มใหม่ ขึ้นมาให้เราทำการเลือก Song Folder, Lyric Folder และ Cursor Folder ของรายการเพลงใหม่ คล้ายกับข้อ 1 โดยที่ ในกรอบ Copy Options หมายถึง
  • Dest Folder Name หมายถึงชื่อโฟลเดอร์ใหม่ที่เราต้องการให้ไฟล์
   ที่เราสำเนาไปเก็บไว้ ซึ่งจะต้องไม่มีอยู่ในโฟลเดอร์ Song ที่เราเลือกไว้ตามข้อ 1
  • Start Number เป็นรายชื่อเพลง เริ่มต้นที่เราต้องการ โดยชื่อเพลงนี้จะมีการเพิ่มขึ้น 1 ทุกครั้งที่มีการ
   สำเนาเพลง
  • Format Number เป็นการกำหนดจำนวนเพลงสูงสุดที่จะมีได้ในโฟลเดอร์ เช่น กำหนดไว้ที่ 0000 โปรแกรมจะทำการ สร้างรายชื่อเพลงได้ตั้งแต่ 0000-9999

หลังจากที่เพิ่มเพลงเสร็จแล้ว เราต้องไปทำการปรับปรุงฐานข้อมูลของโปรแกรมคาราโอเกะ หรือบันทึกเป็น Text File เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อไป

หมายเหตุ ถ้าเราเก็บค่าที่อยู่ในกรอบ Copy Options เอาไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง เราสามารถสำเนาเพลงใหม่มาลงที่โฟลเดอร์เดิมได้ อย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่ รายการใน Start Number ยังไม่เกินขอบเขตที่กำหนดใน Format Number และ โปรแกรมจะไม่ทำการสำเนาเพลงที่มี ชื่อเพลง และ ผู้ร้อง ตรงกับที่มีอยู่ก่อนแล้ว
 
rar (718)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2554 เปิดดู 23,105 ป้ายกำกับ ProgramDelphi
^