เล่นไฟล์ wav midi

ฟังก์ชั่น การเล่นไฟล์เสียงบนเว็บ ด้วย Javascript (Cross Browser) สามารถผ่านการตรวจสอบของ XHTML ได้

<script language=Javascript>

//เล่นเสียง beep.wav
playSnd("beep.wav");

function playSnd(wav) {
  var MSIE=navigator.userAgent.indexOf("MSIE");
  var NETS=navigator.userAgent.indexOf("Netscape");
  var OPER=navigator.userAgent.indexOf("Opera");
  if((MSIE>-1) || (OPER>-1)) {
    return "<BGSOUND SRC="+wav+" LOOP=FALSE>";
  } else {
    return "<EMBED SRC="+wav+" AUTOSTART=TRUE HIDDEN=true VOLUME=100 LOOP=FALSE>";
  };
};
</script>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 9,927 ป้ายกำกับ JavascriptXHTML
^