เลือน Scrollbar ลงล่าง ด้วย Javascript

คำสั่งง่ายๆสำหรับการเลื่อน Scrollbar ลงด้านล่างสุด เช่น การเลื่อนไปยังข้อความล่าสุดด้านล่างเมื่อมี post ใหม่ในห้องแชต
var content = document.getElementById('content_id');
content.scrollTop = content.scrollHeight;
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 10 ส.ค. 2555 เปิดดู 7,834 ป้ายกำกับ Javascript
^