เริ่มต้นกับ GAjax

GAjax คือ Javascript Framework Library ซึ่งถูกพัฒนาโดย Goragod.com โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเป็น Framework สำหรับใช้งานกับ CMS ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเอง โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนทางด้าน DOM JSON Ajax และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อสนับสนุนการใช้งาน Javascript ให้ง่ายขึ้น และ ที่สำคัญ เพื่อลดความแตกต่างเกี่ยวกับ Browser แต่ละยี่ห้อด้วย (Cross Browser)
คุณสามารถดาวน์โหลด GAjax ตัวล่าสุดได้บนเว็บไซต์นี้เลยครับ ซึ่งจะเป็นตัวที่ผมใช้งานอยู่ในปัจจุบันเสมอ https://www.goragod.com/js/gajax.js

คุณสมบัติ เบื่องต้นของ GAjax

  • GAjax ทำงานร่วมกับ DOM โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ DOM เลย ทำให้สามารถเรียกใช้คำสั่งของ Library เอง รวมถึงคำสั่งของ DOM ปกติ ได้แบบสมบูรณ์
var a = $G('a_element_id'); // เรียกใช้งาน GAjax
a.onclick = doclick; // คำสั่งของ DOM ปกติ
a.addEvent('click', doclick); // คำสั่งของ GAjax
  • คำสั่งของ Ajax เช่นการส่งข้อมูลไปยัง Server ร้องขอข้อมูลจาก Server และ Auto Refresh
  • คำสั่งเพิ่มเติมของฟอร์ม ได้แก่ การ Submit Form ด้วย Ajax และ การอัปโหลดไฟล์ ด้วย Ajax หรือการอัปโหลดแบบไม่เปลี่ยนหน้านั่นเอง
  • คำสั่งเกี่ยวกับการ Valadiate ฟอร์มขณะกรอก โดยสนับสนุนทั้งแบบการตรวจสอบทันที และ การตรวจสอบกับฐานข้อมูลอีกด้วย
  • คำสั่ง Effect พื้นๆที่ที่มักใช้บ่อย เช่นการ Fade การ Scroll เป็นต้น และยังมีแม่แบบ Class สำหรับปรับใช้กับ Effect อื่นๆ ได้อีก
  • คำสั่งเกี่ยวกับ วันที่ ด้วย Javascript
  • คำสั่งเกี่ยวกับ Cookie ด้วย Javascript
  • นอกจากนี้ GAjax ยังสนับสนุน Library เพิ่มเติมภายนอก อีกหลายอย่างเช่น gCalendar (Calendar แบบ dropdown), GEditinplace (แก้ไขข้อมูลโดยตรงบน Element), GTooltip (Ajax Tooltip) และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผมจะนำเสนอต่อไปครับ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 12 ส.ค. 2554 เปิดดู 21,310 ป้ายกำกับ GAJAXJavascript
^