เปลี่ยนสีพื้นหลังของตาราง เมื่อคลิก

โค้ดตัวอย่างการเปลี่ยนสีพื้นหลังของตาราง เมื่อคลิกที่ คอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง

<table><tr>
<td id=A1><a href="javascript:setSelect('A1');">A1</a></td>
<td id=A2><a href="javascript:setSelect('A2');">A2</a></td>
<td id=A3><a href="javascript:setSelect('A3');">A3</a></td>
</tr></table>

<script>
function setSelect(id) {
  obj=document.getElementById(id).style.backgroundColor="yellow";
}
</script>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 10,139 ป้ายกำกับ Javascript
^