เทคนิคการใช้งานรูปภาพ Sprite

รูปภาพ Sprite หมายถึง รูปภาพขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยรูปภาพเล็ๆจำนวนมากภายในรูปภาพนั้นๆครับ ซึ่งการใช้รูปภาพ Sprite กับเว็บไซต์ มีข้อดีที่ รูปภาพจะถูกโหลดจาก Server เพียงครั้งเดียว ซึ่งถ้าหากเราแบ่งรูปภาพที่ต้องการออกเป็นหลายๆรูปแล้วเราจะต้องมีการติดต่อกับ Server หลายๆครั้งเพื่อโหลดรูปภาพทั้งหมด

รูปภาพ Sprite นิยมใช้กับ Toolbar ปุ่ม หรือ ลิงค์แบบมีรูปภาพ หรือแม้กระทั่ง กรอบ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มักประกอบด้วยรูปภาพที่ต้องการใช้จำนวนมาก ผมยกตัวอย่างรูปภาพ Sprite แบบหนึ่งนะครับ

ด้านบนเป็นรูปภาพ Sprite ซึ่งเป็นเมนูของ Wordpress ครับ แนวคิดกาใช้งานรูปภาพ Sprite ก็คือ
  • กำหนด รูปภาพ Sprite ให้เป็นพื้นหลังของปุ่มหรือพื้นที่ที่ต้องการ
  • กำหนดตำแหน่งของ พื้นหลังไปที่ตำแหน่งของรูปภาพ
ใจความสำคัญอยู่ที่ขนาดของพื้นที่ที่จะแสดง ควรมีขนาดเท่าๆกันเพื่อให้สามารถกำหนดตำแหน่งที่ชัดเจนได้ จากรูปด้านบน ปุ่มแต่ละปุ่มจะเรียกจากขวาไปซ้าย และ รูปภาพ ด้านล่าง จะเป็นรูปภาพปกติของปุ่ม ในขณะที่รูปภาพด้านบน จะเป็นรูปภาพที่จะถูกแสดงเมื่อ เมาส์อยู่บนปุ่ม

   

<style type="text/css">
a{
  /* กำหนดรูปภาพ Sprite เป็นพื้นหลังให้กับ tag */
  background-image:url(/datas/users/goro/image/menu.png);
  /* กำหนดขนาดของรูปภาพให้คงที่ ตามขนาดของรูปเล็กๆแต่ละรูป */
  width: 32px;
  height: 32px;
  float: left;
  text-decoration: none;
}
a.tool1{
  /* กำหนดตำแหน่งของพื้นหลัง 0 หมายถึงตำแหน่งจากซ้ายไปขวา (รูปแรก), -32 หมายถึงแถวล่าง  */
  background-position: 0 -32px;
}
 a.tool1:hover{
  /* กำหนดตำแหน่งของพื้นหลังเป็นแถวบน (ตัวเลขหลังเป็น 0) */
  background-position: 0 0;
}
a.tool2{
  background-position: -32px -32px;
}
a.tool2:hover{
  background-position: -32px 0;
}
</style>

<a class="tool1" href="#">&nbsp;</a>
<a class="tool2" href="#">&nbsp;</a>

ใจความสำคัญคือ การกำหนดตำแหน่งของพื้นหลังจะมีแนวคิดว่า รูปถัดไปจะต้องติดลบตามตำแหน่งของรูปครับ จากรูปตัวอย่าง แต่ละรูปมีความกว้าง 32px ดังนั้นตะแน่งของรูปแต่ละอันจะเป็น 0, -32px, -64px, -96px.... ตามลำดับ และเช่นเดียวกัน รูปแต่ละรูปสูง 32px ดังนั้นแถวบนจะมีตำแหน่ง เป็น 0 และ แถวล่างจะมีตำแหน่งเป็น -32px

ในทางปฏิบัติ เราอาจเลือกใช้รูปภาพในแนวตั้งหรือ แนวนอนก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่า วิธีใดจะทำการกำหนดตำแหน่งของพื้นหลังในขณะใช้งานจริงได้สะดวกทีสุด
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 03 ก.พ. 2554 เปิดดู 12,819 ป้ายกำกับ CSS
^