เทคนิคการสร้างปุ่มสำหรับเลือกหรือไม่เลือก Checkbox ทั้งหมด

เช่นการเลือก หรือ ไม่เลือก (check all or unchecked ) รายชื่อ อีเมล์ทั้งหมดและครับ ที่เห็นตามเว็บเมล์ทั่วไป ด้วย Javascript

<HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

function checkAll() {
  for (var j = 1; j <= 14; j++) {
    box = eval("document.checkboxform.C" + j);
    if (box.checked == false) box.checked = true;
  }
}

function uncheckAll() {
  for (var j = 1; j <= 14; j++) {
    box = eval("document.checkboxform.C" + j);
    if (box.checked == true) box.checked = false;
  }
}

function switchAll() {
  for (var j = 1; j <= 14; j++) {
    box = eval("document.checkboxform.C" + j);
    box.checked = !box.checked;
  }
}
</script>

</HEAD>

<BODY>

<center>
<form name=checkboxform>
<input type=checkbox name=C1 checked>C1<br />
<input type=checkbox name=C2 checked>C2<br />
<input type=checkbox name=C3 checked>C3<br />
<input type=checkbox name=C4 checked>C4<br />
<input type=checkbox name=C5 checked>C5<br />
<input type=checkbox name=C6 checked>C6<br />
<input type=checkbox name=C7 checked>C7<br />
<input type=checkbox name=C8 checked>C8<br />
<input type=checkbox name=C9 checked>C9<br />
<input type=checkbox name=C10 checked>C10<br />
<input type=checkbox name=C11 checked>C11<br />
<input type=checkbox name=C12 checked>C12<br />
<input type=checkbox name=C13 checked>C13<br />
<input type=checkbox name=C14 checked>C14<br />
<br />
<input type=button value="เลือกทั้งหมด" onClick="checkAll()"><br />
<input type=button value="ไม่เลือกทั้งหมด" onClick="uncheckAll()"><br />
<input type=button value="สลับการเลือก" onClick="switchAll()"><br />
</form>
</center>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 13,693 ป้ายกำกับ JavaScriptDOM
^