เทคนิคการ Submit Form โดยการมีปุ่ม Submit มากกว่า 1 ปุ่ม

เทคนิคการ Submit Form โดยการมีปุ่ม Submit มากกว่า 1 ปุ่ม ซึ่งแต่ละปุ่มก็อาจจะใช้สำหรับเงื่อนไขต่างๆกันมีเทคนิคที่ไม่ยากครับ เช่น การสร้างฟอร์มค้นหาแต่สามารถเลือกได้ว่าจะค้นหาจากอะไร โดยการกดปุ่ม ที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องใช้ Javascript แต่อย่างใด
<?php
    if(isset($_POST['find_username'])) {
        // เมื่อมีการกดปุ่ม submit (find_username)
        echo "ค้นหาจาก Username : $_POST[username]";
    } elseif(isset($_POST['find_email'])) {
        // เมื่อมีการกดปุ่ม submit (find_email)
        echo "ค้นหาจาก Email : $_POST[email]";
    }
    // debug
    // print_r($_POST);
?>
<form action=index.php method=post>
<p><label>Username : <input type=text name=username value=admin></label><input type=submit name=find_username value="Search"></p>
<p><label>Email : <input type=text name=email value=admin@localhost></label>><input type=submit name=find_email value="Search"></p>
</form>

วิธีนี้ เราจะใช้การคัดเลือกว่าต้องการทำอะไรโดยดูจาก name ของปุ่ม submit ครับ ซึ่งฟอร์มจะทำการส่งค่ามาเฉพาะปุ่มที่ถูกกดเท่านั้น ส่วปุ่มที่ไม่ถูกกดจะไม่ส่งค่ามา (ทำนองเดียวกันกับ checkbox ที่ไม่ได้ถูกเลือกครับ)
^