เติม comma ให้ช่องกรอกจำนวนเงิน

Text box รับค่าเป็นตัวเลขอย่างเดียว และ ใส่ comma ให้โดยอัตโนมัติ ที่หลักพัน หลักล้าน...

<script type="text/javaScript">
//เติม , (คอมมา)
function dokeyup( obj )
{
  var key = event.keyCode;
  if( key != 37 & key != 39 & key != 110 )
  {
    var value = obj.value;
    var svals = value.split( "." ); //แยกทศนิยมออก
    var sval = svals[0]; //ตัวเลขจำนวนเต็ม
  
    var n = 0;
    var result = "";
    var c = "";
    for ( a = sval.length - 1; a >= 0 ; a-- )
    {
      c = sval.charAt(a);
      if ( c != ',' )
      {
        n++;
        if ( n == 4 )
        {
          result = "," + result;
          n = 1;
        };
        result = c + result;
      };
    };
  
    if ( svals[1] )
    {
      result = result + '.' + svals[1];
    };
  
    obj.value = result;
  };
};

//ให้ text รับค่าเป็นตัวเลขอย่างเดียว
function checknumber()
{
  key = event.keyCode;
  if ( key != 46 & ( key < 48 || key > 57 ) )
  {
    event.returnValue = false;
  };
};
</script>

<input name="text1" type="text" value='1200' onkeyup="dokeyup(this);" onchange="dokeyup(this);" onkeypress="checknumber()" size="30" maxlength="30">
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 16,789 ป้ายกำกับ JavascriptForm
^