อ่านความกว้าง สูง ของ DOM ด้วย Javascript

การอ่านความกว้างและสูงของ element มีความแตกต่างกันในแต่ละ Browser ครับ ลองมาดูฟังก์ชั่นแต่ลพตัว ที่สามารถใช้ได้บน Browser ของคุณ

ดูผลลัพท์ของ Browser ที่คุณใช้ ในช่อง Browser ของคุณ นะครับ และลองเปลี่ยน Browser ดู

Safari 1.3 Opera 7.54 Opera 8 Firefox 1.0.4 Netscape 7.1 IE 6 Browser ของคุณ Method
586px 0px 596px 586px 586px undefined   document.defaultView.getComputedStyle(elementNode,"").getPropertyValue("width")
undefined 0px 596px 586px 586px undefined   window.getComputedStyle(elementNode,"").getPropertyValue("width");
undefined undefined undefined undefined undefined auto   elementNode.currentStyle.width
  0 0 undefined undefined 0   elementNode.style.pixelWidth
596 596 596 596 596 596   elementNode.offsetWidth
592 592 592 592 0 0   elementNode.clientWidth
596 596 596 596 596 596   elementNode.scrollWidth
               
Safari 1.3 Opera 7.54 Opera 8 Firefox 1.0.4 Netscape 7.1 IE 6 Browser ของคุณ Method
341 341 341 349 349 335   getOffsetTop
349 349 349 349 349 343   getOffsetTop + document.body.offsetTop
undefined CSS1Compat CSS1Compat CSS1Compat   CSS1Compat   document.compatMode
               
undefined   3px 3px 3px undefined   window.getComputedStyle(elementNode,"").getPropertyValue("padding-left");
undefined   undefined undefined undefined 3px   elementNode.currentStyle.paddingLeft
ตัวอย่าง
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 7,362 ป้ายกำกับ JavascriptDOM
^