อ่านความกว้าง ความสูงของ เอกสาร

การอ่านความกว้าง ความสูงของ เอกสาร ด้วย Javascript (Cross Browser)

  if (window.innerWidth || window.innerHeight) { //opera Netscape 6 Netscape 4x Mozilla
    docwidth = window.innerWidth;
    docheight = window.innerHeight;
  } else if (document.body.clientWidth || document.body.clientHeight) { //IE Mozilla
    docwidth = document.body.clientWidth;
    docheight = document.body.clientHeight;
  }

  alert (docwidth+"*"+docheight);
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 5,988 ป้ายกำกับ JavascriptDOM
^