อ่านขนาดของไฟล์ อัพโหลด

อ่านขนาดของไฟล์ก่อนการอัพโหลด ทำงานเฉพาะบน IE และต้องติดตั้ง ActiveX FileSystemObject แล้วเท่านั้น

<html>
<head>
<script>
function getSize(file) {
  var sfo = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
  var e = sfo.getFile(file);
  alert(e.size + " bytes");
}
</script>

</head>
<body>
<form name="test">
<input type="file" name="fileupload">
<input type="button" name="button" value="SIZE" onClick="getSize(fileupload.value);">
</form>
</body>
</html>

หมายเหตุ โค้ดทำงานบนเอกสารที่เป็น HTML(นามสกุล .html) และบน IE เท่านั้น
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 5,942 ป้ายกำกับ JavascriptForm
^