อ่านขนาด (ไฟล์) ของเอกสาร HTML

อ่านขนาดไฟล์ของเอกสาร รวมขนาดไฟล์ของรูปแต่ละรูปที่ใช้บนเอกสารรวมกัน

<script type="text/javascript">
function calculate() {
  if (!document.fileSize) {
    alert('สคริปต์นี้ไม่สามารถทำงานบน บราวเซอร์นี้ได้.');
    return;
  }
  var size = (document.fileSize)*1;
  var y = document.images;
  var imglength = 0;
  for (i=0;i<y.length;i++) {
    imglength += (y[i].fileSize)*1;
  }
  var total = size + imglength;
  var writestring = 'ขนาดของ HTML: ' + size;
  writestring += ' ขนาดของไฟล์รูป: ' + imglength;
  writestring += ' รวมทั้งหมด: ' + total;
  if (total > 40000) writestring += " ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป!";
  alert(writestring);
}
calculate()
</script>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 5,703 ป้ายกำกับ JavascriptHTML
^