อ่าน Label ของ Disk

ฟังก์ชั่น จะคืนค่าของ Disk Label

function GetDiskLabel(Drv: String): String;
var
  Buff: array [0..254] of Char;
  r: UINT;
begin
  FillChar(Buff, SizeOf(Buff), 0);
  GetVolumeInformation(PChar(Drv), Buff, SizeOf(Buff), nil, r, r, nil, 0);
  Result := Buff;
end;

ตัวอย่าง

GetDiskLabel('A:\');

ผู้เขียน Goragod

โพสต์เมื่อ 22 เม.ย. 2552

ความคิดเห็น 0

เปิดดู 3,194

ป้ายกำกับ Delphi

Related

^