ห้ามคลิกขวา ด้วย GAJAX

โค้ดสั้นๆ สำหรับการป้องกันการคลิกขวา เช่นการห้ามเมนู Save Page, View Source เป็นต้น โดยการยกเลิก Context Menu ของ Browser (เมื่อคลิกเมาส์ขวา) 
$G(document).addEvent('contextmenu', function(event){
  GEvent.stop(event);
  return false;
 });

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 08 ก.ค. 2552 เปิดดู 9,879 ป้ายกำกับ GAJAXJavascript
^