สร้าง View ด้วย MySQL พร้อมกับใส่หมายเลขลำดับแถวด้วย

โจทย์ของผมก็คือ ต้องการข้อมูลจำนวนหนึ่งจากฐานข้อมูลซึ่ง id ของข้อมูลไม่ได้เรียงติดกัน (เช่น 1,5,9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
idfield_name
1ไฟล์ดาวน์โหลด
5คุณรู้บ้างไหม
9กฎหมายฮาๆ ของอเมริกา
8การทำ from logig ด้วย php กับฐานข้อมูล oracle
5สุดยอดหลุม
11มาเร่งความเร็วเว็บเราด้วย htaccess กัน
12แหล่งรวม Text Books สำหรับ WebDeveloper และ Programer ทั้งหลาย
13subdomain(by samyuranun)by webmaster[cs siam edu]
14Regular Expressions Tutorial
15php ini recommend settings[by SamYuranun]
......

เอามาสร้างเป็น View (ตารางชั่วคราว) แต่ต้องการให้ข้อมูลใน View เรียงลำดับเป็น 1,2,3.... และต้องการข้อมูลเพียง 10 record

ในการสร้าง View เราไม่สามารถใช้วิธี "การเติมเลขลำดับแถวข้อมูลบน MySQL" ได้ ผมก็เลยต้องหาวิธีอื่นในการสร้างเลขลำดับแถวข้อมูล
CREATE OR REPLACE VIEW view_name AS (
SELECT COUNT(*) AS id,x.field_name
FROM table_name AS x
JOIN table_name AS y ON y.id <=x.id
GROUP BY x.id
LIMIT 10;

คำสั่งด้านบน หมายความว่าผมจะสร้าง View ชื่อ view_name  จากตาราง table_name จำนวน 10 record โดยที่เลขลำดับที่ต้องการจะอยู่ที่คอลัมน์ id ซึ่งผลลัพท์จะเป็นไปตามตารางด้านล่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
idfield_name
1ไฟล์ดาวน์โหลด
2คุณรู้บ้างไหม
3กฎหมายฮาๆ ของอเมริกา
4การทำ from logig ด้วย php กับฐานข้อมูล oracle
5สุดยอดหลุม
6มาเร่งความเร็วเว็บเราด้วย htaccess กัน
7แหล่งรวม Text Books สำหรับ WebDeveloper และ Programer ทั้งหลาย
8subdomain(by samyuranun)by webmaster[cs siam edu]
9Regular Expressions Tutorial
10php ini recommend settings[by SamYuranun]
ผู้เขียน Goragod โพสต์เมื่อ 14 พ.ค. 2558 เปิดดู 2,419 ป้ายกำกับ SQL

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^