A-AA+then

การเพิ่มหรือลดวันที่ด้วย Javascript นั้นไม่ยากครับ เพราะมันมีฟังก์ชั่นให้เราสามารถกำหนดได้เลย จะเลื่อนกันกี่วัน กี่เดือนกี่ปีก็ได้ครับ (หรือลดก็ได้) โดยมีฟังก์ชั่นใช้งานดังนี้
var d = new Date();// วันนี้
d.setDate(d.getDate() + 1);// วันถัดไป หรือ
d.setDate(d.getDate() - 1);// วันก่อนหน้า
d.setMonth(d.getMonth() + 1);// สำหรับเดือน
d.setFullYear(d.getFullYear() + 1);// สำหรับปี

อย่าลืมนะครับว่าฟังก์ชั่น Date ของ Javascript คืนค่าปีเป็น คศ. หากต้องการเปลี่ยนเป็น พศ. ให้บวกด้วย 543 ตอนที่แสดงผลด้วยครับ (อย่าเผลอส่ง พศ. เข้าไปล่ะ)

Relate

^