ยืนยันการออกจากเพจ

ฟังก์ชั่น ยืนยันการออกจากเพจ (Cross Browser) และ ตัวอย่างการใช้งาน event load และ unload ของ DOM

<script language="Javascript" type="text/javascript">
// ฟังก์ชั่นสำหรับการแทรก event (cross browser IE 5+, NS6+ และ Gecko)
function addEvent(elm, evType, fn, useCapture) {
  if (elm.addEventListener) {
    elm.addEventListener(evType, fn, useCapture);
    return true;
  } else if (elm.attachEvent) {
    var r = elm.attachEvent('on' + evType, fn);
    return r;
  } else {
    elm['on' + evType] = fn;
  }
}
  
//เมื่อปิดวินโดวส์
function addListeners(e) {
  addEvent(window, 'unload', exitAlert, false);
}
  
//ฟังก์ชั่นยืนยันการออกจากเพจ
function exitAlert() {
  return confirm('Are you sure you want to leave the current page?');
}
  
//เมื่อเปิดวินดวส์
addEvent(window, 'load', addListeners, false);
</script>
<body onUnload="return dounload()" bgcolor="#FFFFFF">
</body>
<script language="Javascript" type="text/javascript">
function dounload () {
  return confirm("ปิดแน่หรือ ?")
}
</script>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 8,828 ป้ายกำกับ JavascriptDOM
^