ฟอร์มสำหรับการ Login

ฟอร์ม Login และ Javascript สำหรับตรวจการกรอก ชื่อ และ รหัสผ่าน ก่อนส่ง

<!-- ฟอร์ม login -->
<form method="post" action="index.php" onsubmit="return login_check()" name="login_frm">
<input type="text" name="user" />
<input type="password" name="password" />
<input type="submit" name="submit" value="เข้าระบบ." />
</form>

<script type="text/javascript">
function login_check (){
  var v1 = document.login_frm.user
  var v2 = document.login_frm.password

  if (v1.value.length == 0) {
    alert('กรุณาป้อนชื่อ')
    v1.focus()
    return false
  } else if (v2.value.length == 0) {
    alert('กรุณาป้อนรหัสผ่าน')
    v2.focus()
    return false
  } else return true
}
</script>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 7,725 ป้ายกำกับ FormJavascript
^