ฟอร์ม ส่งไป 2 เพจ

มีปุ่ม 2 ปุ่มใน From เพื่อเลือกว่าจะ Submit ไปที่ หน้าไหน เช่น ปุ่มหนึ่งอาจส่งไป Preview แต่อีกปุ่มหนี่งส่งไปบนทึกข้อความเป็นต้น

<script type="text/javascript">
function send1(frm) {
  frm.action = "page1.php" //ส่งไป page1
  frm.submit()
}
function send2(frm) {
  frm.action = "page2.php" //ส่งไป page2
  frm.submit()
}
</script>

<form name="test" method="post">
<input type="text" name="text" />
<input type="button" value="Send 1" onclick="send1(test)" />
<input type="button" value="Send 2" onclick="send2(test)" />
</form>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 6,756 ป้ายกำกับ FormJavascript
^