ปุ่มนับถอยหลังเพื่อ ดาวน์โหลด

คงเคยเห็นบนเว็บดาวน์โหลดกันบ้างนะครับ การนับถอยหลังเพื่อดาวน์โหลด

<input type="button" onclick="window.open('test.rar')" id="download">
<script language="Javascript" type="text/javascript">
var counter=10
function countdown() {
  if (counter==0) {
    document.getElementById("download").value="ดาวน์โหลด..."
    document.getElementById("download").disabled=""
  } else {
    document.getElementById("download").value="รอสักครู่..."+counter
    document.getElementById("download").disabled="disabled"
    counter--
    setTimeout("countdown()", 1000)
  }
}
countdown()
</script>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 6,311 ป้ายกำกับ Javascript
^