ปุ่มกด style Windows XP

ปุ่มกด 3 สถานะ สไตล์ Windows XP เมื่อเมาส์อยู่บน เมื่อกดเมาส์ และ เมื่อเมาส์ออกจากปุ่ม

<style type="text/css">
div.button {
  padding:3px;
  float:left;
}
div.hover {
  background:#D3E4F5;
  border:1px solid #167FB2;
  cursor:hand;
  padding:2px;
  float:left;
}
div.select {
  background:#F0F0F0;
  border:1px solid #666666;
  cursor:hand;
  padding: 2px;
  float:left;
}
</style>

<script type="text/javascript">
function button_over( btn )
{
  btn.className="hover";
}
function button_out( btn )
{
  btn.className="button";
}
function button_down( btn )
{
  btn.className="select";
}
function button_click(val) {
  alert(val);
}
</script>

<div onclick="button_click('Correct');" onmouseover="button_over(this);" onmouseout="button_out(this);" onmousedown="button_down(this);" onmouseup="button_over(this);" class="button"><img src="../../skin/img/correct.gif" alt="" /></div>
<div onclick="button_click('Incorrect');" onmouseover="button_over(this);" onmouseout="button_out(this);" onmousedown="button_down(this);" onmouseup="button_over(this);" class="button"><img src="../../skin/img/incorrect.gif" alt="" /></div>


ตัวอย่าง

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 13,744 ป้ายกำกับ XHTMLJavascriptCSS
^