ปัดเศษและตัดทศนิยม ด้วย Javascript

ตัดทศนิยมตามที่กำหนด ด้วย Javascript (ปัดเศษ)

<script type="text/javascript">
  var profits=2489.8237
  alert( profits.toFixed( 3 ) ); //returns 2489.824 (ปัดขึ้น)
  alert( profits.toFixed( 2 ) ); //returns 2489.82
  alert( profits.toFixed( 7 ) ); //returns 2489.8237000 (เติม 0 ต่อท้ายให้ครบ)
</script>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 15 ต.ค. 2552 เปิดดู 37,209 ป้ายกำกับ Javascript
^