บทที่ 5 เอกสาร HTML5

ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ผมใช้คำว่า HTML5 แทน HTML เพราะจริงๆแล้วบทความในชุดนี้ผมจะเน้นไปที่การใช้งาน HTML5 โดยตรง ซึ่งจะเป็นมาตรฐานต่อไปในอนาคต

เริ่มต้นกันที่เอกสาร HTML5 กันเลย
<!DOCTYPE HTML>
<html>
   <head>
      <meta charset=utf-8>
      <title></title>
   </head>
   <body>
   </body>
</html>

เอกสารอย่างง่ายสุดของ HTML5 จะมีเนื้อหาอย่างน้อยที่สุดตามโค้ดด้านบน ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
  • <!DOCTYPE HTML> ใช้สำหรับระบุว่านี่คือเอกสาาร HTML5
  • <html> จนถึง </html> ใช้สำหรับระบุจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเอกสาร HTML
  • <head> จนถึง </head> ใช้สำหรับระบุว่านี่คือส่วนหัวของเอกสาร HTML ซึ่งข้อความในส่วนนี้จะไม่แสดงออกบนเว็บบราวเซอร์
  • <title> จนถึง </title> ถ้าใส่ข้อความภายในแท็กนี้ ข้อความนี้จะถูกแสดงบนไตเติลบาร์ของเว็บบราวเซอร์
  • <body> จนถึง </body> ข้อความต่างๆภายใต้แท็กนี้จะถูกแสดงผลออกทางเว็บบราวเซอร์
ทดลองสร้างเว็บเพจแรก
<!DOCTYPE HTML>
<html>
   <head>
      <meta charset=utf-8>
      <title>เว็บเพจของฉัน</title>
   </head>
   <body>
      นี่คือ<b>เว็บเพจ<b>แรกของฉันที่ฉันสร้างมันขึ้นมาด้วย<em>ตัวเอง</em>
   </body>
</html>

^