บทที่ 3 Tag ต่างๆในกลุ่ม Block Level

ถ้าจะเปรียบเว็บเพจเป็นกล่องใบหนึ่ง Block Level (อ่านว่า บล๊อค เลเวล) จะหมายถึงช่องเก็บของต่างๆที่อยู่ภายในกล่อง ซึ่งจะใช้สำหรับแบ่งกล่องออกเป็นส่วนๆเพื่อเก็บของต่างๆกัน ซึ่งแท็กต่างๆในกลุ่มนี้จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกันคือ เมื่อพบแท็กนี้เมื่อใด เว็บบราวเซอร์จะขึ้นบรรทัดใหม่เสมอ

แท็กต่างๆในกลุ่ม Block Level                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ชื่อแท็กความหมายชื่อแท็กความหมาย
<address>ที่อยู่<article>HTML5Article content.
<aside>HTML5Aside content<audio>ตัวเล่นเสียงสำหรับ HTML5
<blockquote>กรอบคำพูด<canvas>HTML5Drawing canvas.
<dd>คำอธิบายของคำจำกัดความ<div>ตัวแบ่งเว็บเพจออกเป็นส่วนๆ
<dl>รายการของคำจำกัดความ<fieldset>จัดกลุ่มอีเลเม้นต์ภายในฟอร์ม
<figcaption>คำบรรยายข้อมูลมัลติมีเดีย<figure>กรอบแสดงข้อมูลประเภทมัลติมีเดียเช่นรูปภาพหรือวีดีโอ
<footer>ส่วนท้าย<form>ฟอร์ม
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>ลำดับที่ส่วนหัว 1-6<header>ส่วนหัว
<hr>เส้นคั่น<noscript>ข้อความหากบราวเซอร์ไม่รองรับการใช้งานจาวาสคริปต์
<ol>ลิสต์รายการแบบเรียงลำดับ<output>HTML5Form output
<p>ย่อหน้า<pre>ข้อความที่จัดรูปแบบ
<section>HTML5Section of a web page<table>ตารางข้อมูล
<tfoot>ส่วนท้ายของตารางข้อมูล<ul>ลิสต์รายการแบบไม่เรียงลำดับ
<video>ตัวเล่นวีดีโอสำหรับ HTML5  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^