บทที่ 3 Tag ต่างๆในกลุ่ม Block Level

ถ้าจะเปรียบเว็บเพจเป็นกล่องใบหนึ่ง Block Level (อ่านว่า บล๊อค เลเวล) จะหมายถึงช่องเก็บของต่างๆที่อยู่ภายในกล่อง ซึ่งจะใช้สำหรับแบ่งกล่องออกเป็นส่วนๆเพื่อเก็บของต่างๆกัน ซึ่งแท็กต่างๆในกลุ่มนี้จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกันคือ เมื่อพบแท็กนี้เมื่อใด เว็บบราวเซอร์จะขึ้นบรรทัดใหม่เสมอ

แท็กต่างๆในกลุ่ม Block Level
ชื่อแท็ก ความหมาย ชื่อแท็ก ความหมาย
<address> ที่อยู่ <article> HTML5Article content.
<aside> HTML5Aside content <audio> ตัวเล่นเสียงสำหรับ HTML5
<blockquote> กรอบคำพูด <canvas> HTML5Drawing canvas.
<dd> คำอธิบายของคำจำกัดความ <div> ตัวแบ่งเว็บเพจออกเป็นส่วนๆ
<dl> รายการของคำจำกัดความ <fieldset> จัดกลุ่มอีเลเม้นต์ภายในฟอร์ม
<figcaption> คำบรรยายข้อมูลมัลติมีเดีย <figure> กรอบแสดงข้อมูลประเภทมัลติมีเดียเช่นรูปภาพหรือวีดีโอ
<footer> ส่วนท้าย <form> ฟอร์ม
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6> ลำดับที่ส่วนหัว 1-6 <header> ส่วนหัว
<hr> เส้นคั่น <noscript> ข้อความหากบราวเซอร์ไม่รองรับการใช้งานจาวาสคริปต์
<ol> ลิสต์รายการแบบเรียงลำดับ <output> HTML5Form output
<p> ย่อหน้า <pre> ข้อความที่จัดรูปแบบ
<section> HTML5Section of a web page <table> ตารางข้อมูล
<tfoot> ส่วนท้ายของตารางข้อมูล <ul> ลิสต์รายการแบบไม่เรียงลำดับ
<video> ตัวเล่นวีดีโอสำหรับ HTML5
^