บทที่ 2 Tag

Tag (อ่านว่า แท็ก) คือคำสั่งต่างๆในภาษา HTML นั่นเอง โดยองค์ประกอบของแท็กจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แท็กเปิด ใช้สำหรับระบุจุดเริ่มต้นของแท็ก และ แท็กปิด เพื่อใช้ระบุจุดสิ้นสุดของแท็ก เช่น

<p>นี่คือย่อหน้า</p>

p ก็คือ ชื่อแท็ก ซึ่งจะมีอยู่สองส่วน คือ <p> ที่เป็นแท็กเปิด และ </p> ที่เป็นแท็กปิด ซึ่งข้อสังเกตุก็คือ แท็กปิดจะมีชื่อเดียวกันกับแท็กเปิดเพียงแต่มีเครื่องหมาย / นำหน้าชื่อแท็กเพิ่มขึ้นมา เท่านั้นเอง

แท็กแต่ละตัว จะมีความหมายและคุณสมบัติเริ่มต้นของมันเอง เช่น แท็ก p ซึ่งมีความหมายว่าเป็นย่อหน้า (p ย่อมาจากคำว่า paragraphs ซึ่งแปลว่าย่อหน้า) ซึ่งเมื่อไรที่เราใช้งานแท็กนี้นั่นหมายความในแต่ละแท็กก็คือหนึ่งย่อหน้านั่นเอง นอกจากนี้ยังมีแท็กอื่นๆที่มีความหมายและคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป เช่น <b>ตัวอักษรหนา</b> <i>ตัวอักษรเอียง</i> ซึ่งแท็ก b ก็ย่อมาจาก bold และ แท็ก i ก็ย่อมาจาก italic นั่นเอง

นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดคุณสมบัติของต่างๆแท็กได้ด้วยตัวเองอีกด้วย ด้วยการกำหนดคุณสมบัติ (properties) ลงในแท็ก ซึ่งคุณสมบัติของแท็กนี่เองที่ใช้สำหรับกำหนดว่าแท็กต่างๆจะแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์อย่างไร

ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการกำหนด ให้ย่อหน้าตามด้านบนแสดงผลตัวอักษรเป็นสีแดง จะสามารถเขียนได้ว่า

<p color=red>ย่อหน้านี้มีตัวอักษรสีแดง</p>

ผลลัพท์ของคำสั่งด้านบนจะได้ว่า

ย่อหน้านี้มีตัวอักษรสีแดง

ซึ่ง color ก็คือ คุณสมบัติ (property) และ red ก็คือค่าของคุณสมบัติที่ต้องการนั่นเอง

มีแท็กบางอัน ที่ไม่จำเป็นต้องมี แท็กปิด แต่เราจะใช้วิธีใส่เครื่องหมาย / ลงหลังชื่อแท็กแทน เช่น <br /> ใช้สำหรับกำหนดให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่ หรือ tag <img /> สำหรับการแสดงรูปภาพ

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 11 ต.ค. 2556 เปิดดู 7,092 ป้ายกำกับ Tag HTML
^