บทที่ 1 HTML คืออะไร

HTML (อ่านว่า เอช-ที-เอ็ม-แอล) คือภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการแสดงผลข้อมูลบนเว็บบราวเซอร์ โดยใช้เครื่องหมาย < > (เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า) เป็นตัวกำหนด โดยใช้ชื่อเรียกข้อความภายใต้เครื่องหมาย <> ว่า Tag (อ่านว่า แท็ก)

เครื่องมือสำหรับการสร้าง HTML และ แสดงผล
จริงๆแล้วภาษา HTML ก็คือภาษาที่เป็นข้อความธรรมดา ดังนั้นในการสร้างเอกสาร HTML เราสามารถสร้างได้โดยใช้ ตัวแก้ไขข้อความ (Text Editor) ทั่วไปได้ เช่น บน Windows เราสามารถเรียกใช้ Notepad เพื่อสร้างเอกสาร HTML ได้

เราสามารถเรียกใช้โปรแกรม Notepad ของ Windows ได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่ม Windows พร้อมกับบปุ่ม R เพื่อเรียกหน้าต่าง Run และพิมพ์คำว่า notepad ลงไปแล้วกด Enter

แต่โดยทั่วไปแล้วถ้าจะเขียน HTML กันจริงๆ ผมแนะนำให้ใช้ Text Editor อื่นจะเหมาะสมกว่าเนื่องจาก Notepad ของ Windows ยังมีข้อจำกัดบางประการ โดยผมแนะนำให้ใช้ EditPlus หรือ Notepad++ แทนครับ

หลังจากที่เราสร้างเอกสาร HTML แล้ว เราสามารถบันทึกเอกสาร HTML โดยใช้นามสกุล .html ซึ่งการดูเอกสาร HTML ที่เราสร้างขึ้นก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่สร้างขึ้น ซึ่งจะเป็นการเปิดเว็บบราวเซอร์เพื่อแสดงผลไฟล์ HTML ที่เราสร้างขึ้นนั่นเอง

^