บทที่ 30 มาตรฐานของ RSS

ไม่มีอะไรมากครับ ที่ผมแนะนำเวอร์ชั่นนี้ เนื่องจากเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด แล้วก็ดูเข้าใจง่ายครับ และก็ไม่อยากจะแนะนำมากให้สับสน

ลองมาดูโค้ดตัวอย่างกันเลย ผ่านตามมาตรฐานของ W3C แล้วครับ เป็น RSS ที่แสดงเมนูหลักของเว็บครับ ถ้าใช้ Browser Fire Fox สามารถแสดงเมนูนี้บน Toolbar ได้เลยช่วยให้เข้าถึงเว็บได้ง่ายขึ้นครับ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
  <title>เมนู g-O-r-a-g-o-d.com</title>
  <description>แหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากซอร์สโค้ดและแอพพลิเคชั่น</description>
  <link>https://www.goragod.com</link>
  <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
  <item>
    <title>หมวด How To</title>
    <link>https://www.goragod.com/index.php?module=howto</link>
    <description>เยี่ยมชม</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
    <guid>https://www.goragod.com/index.php?module=howto</guid>
  </item>
  <item>
    <title>หมวด เว็บบอร์ด</title>
    <link>https://www.goragod.com/index.php?module=webboard</link>
    <description>เยี่ยมชม</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
    <guid>https://www.goragod.com/index.php?module=webboard</guid>
  </item>
  <item>
    <title>หมวด แกลอรี่</title>
    <link>https://www.goragod.com/index.php?module=gallary</link>
    <description>เยี่ยมชม</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
    <guid>https://www.goragod.com/index.php?module=gallary</guid>
  </item>
  <item>
    <title>คอมพิวเตอร์พอร์ต</title>
    <link>https://www.goragod.com/index.php?module=connector</link>
    <description>เยี่ยมชม</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
    <guid>https://www.goragod.com/index.php?module=connector</guid>
  </item>
  <item>
    <title>ห้องสนทนา</title>
    <link>https://www.goragod.com/chat/index.php</link>
    <description>เยี่ยมชม</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
    <guid>https://www.goragod.com/chat/index.php</guid>
  </item>
  <item>
    <title>เกี่ยวกับเรา</title>
    <link>https://www.goragod.com/index.php?module=about</link>
    <description>เยี่ยมชม</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
    <guid>https://www.goragod.com/index.php?module=about</guid>
  </item>
  <item>
    <title>รวมลิงค์</title>
    <link>https://www.goragod.com/index.php?module=link</link>
    <description>เยี่ยมชม</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2007 09:31:35 +0700</pubDate>
    <guid>https://www.goragod.com/index.php?module=link</guid>
  </item>
</channel>
</rss>

encoding เป็นส่วนกำหนดภาษาของ xml ครับ 90% ของ rss ภาษาไทย ไม่ผ่านที่บรรทัดนี้ครับ เนื่องจาก rss 2.0 ไม่รองรับภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็น Woindows-874 หรือ TIS-620 ดังนั้น rss ที่ดีควรกำหนด ส่วนนี้เป็น UTF-8 ครับ แต่ก็สามารถกำหนดเป็นอย่างอื่นได้ เนื่องจาก Reader ส่วนใหญ่เข้าใจครับ

header ประกอบด้วย

<title>ไตเติลของ RSS</title>
<description>คำอธิบายเกี่ยวกับ RSS นี้</description>
<link>โดยมากมักเป็น URL ของเจ้าของ RSS</link>
<pubDate>เวลา</pubDate>

ต้องมี element อย่างน้อยทั้งหมด ตามที่ระบุครับ

หัวข้อข่าวต่างๆ จะถูกระบุไว้ในแต่ละรายการ <item>...</item> โดยมี element ต่างๆอย่างน้อย ดังนี้

<item>
  <title>หัวข้อข่าว</title>
  <link>URL ของลิงค์ เพื่ออ่านข่าวที่เว็บไซต์ต้นทางข่าว</link>
  <description>รายละเอียดของข่าว</description>
  <pubDate>เวลา</pubDate>
  <guid>เป็น id ของข่าว ต้องไม่ซ้ำกัน ถ้าไม่รู้ว่าจะระบุอะไรให้ใส่ URL ของข่าว(link) ก็ได้</guid>
</item>

ใน RSS หนึ่งๆ มีได้หลาย item ครับ ตามรายการข่าวที่ต้องการมี

pubDate หรือเวลา ต้องระบุเวลาตามมาตรฐาน RFC 822 ครับ

นอกจากนี้ ยังมี element อื่นๆ อีกหลาย element ให้ใช้งานครับ แล้วผมจะมาสรุปให้อีกทีในตอนต่อไปครับ

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2551 เปิดดู 12,187 ป้ายกำกับ RSS
^