ทำเว็บให้มีคนดู (ตอนที่ 9)

ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการทำ SEO

ขนาดของเพจ ก็มีความสำคัญ เนื่องมาจาก SE มีระยะเวลาในการจัดเก็บเพจที่จำกัด ถ้าเพจมีเนื้อหาที่ยาวเกินไป SE ก็อาจจะเก็บเพจได้ไม่หมด ส่งผลให้เนื้อหาด้านล่างๆ ไม่ถูกจัดเก็บโดย SE

ควรแตกบทความยาวๆ ออกเป็นหลายบทความสั้นๆ จะให้ผลดีกว่า ลองพิจารณาปัจจัยเกี่ยวกับ ระยะเวลาในการจัดเก็บ และ ขนาดของหน้าเพจ จะเห็นได้ว่า การมีหลายๆหน้าย่อมดีกว่าหน้าเดียว เราควรมีเว็บเพจที่มีหน้าหลักยาวๆเพียง 1 ถึง 3 หน้า นอกนั้นควรเป็นหน้าสั้นๆ ยิ่งมากยิ่งดี

SE ชอบเพจที่ Root มากกว่าใน Sub Directory ที่อยู่ลึกๆ เช่น

http://www.xxx.com/yyy/zzz/aa.php
แบบนี้ SE ไม่ชอบและอาจไต่ไปไม่ถึง ส่งผลให้หน้านี้ไม่ถูกจัดเก็บ

https://www.goragod.com/index.html
https://www.goragod.com/aa.htm
https://www.goragod.com/bb.htm
https://www.goragod.com/cc.htm
SE ชอบแบบนี้มากกว่า ทำให้ Spider ของ SE จัดเก็บได้สนุกกว่า และไม่สับสน (SE จะทำการจัดเก็บนับแต่ Root ของ Server ไปยัง Directory ที่อยูในสุด)

เทคนิคการทำให้ SE สามารถไต่ไปยังทุกเพจได้อย่างเท่าเทียมกัน คือการจัดทำ Site Map ซึ่งเป็นเหมือนแผนที่นำทางให้กับ SE ในการให้ Spiderไต่ไปทำการจัดเก็บได้อย่างทั่วถึง โดยที่ SE จะให้ความสำคัญกับลิงค์ต่างๆ ภายใน Site Map ก่อนลิงค์ภายในเนื้อหา และการจัดทำ Site Map ยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเพจได้อีกด้วย

เสถียรภาพของ Server และ ความเร็วของ Server ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ SE มาเยือนเว็บของเราแล้วไม่พบเว็บของเรา อันเนื่องมาจากปัญหาของ Server ก็คงไม่เป็นผลดีเท่าไรครับ หากไม่พบหน้าที่เรียกหลายๆครั้งเข้า หน้านั้นอาจถูกลบออกจากระบบได้ และเช่นกัน ความเชื่องช้าของ Server ก็อาจทำให้ Spider เบื่อที่จะรอและย้ายไปยังเว็บอื่นแทนได้

RSS ของเว็บไซต์ RSS เปรียบเสมือน Back Link ที่เชื่อมโยงจากภายนอกกลับมาหาเว็บไซต์เรา เป็นการกระจายหน้าเพจของเราไปยังเว็บอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วที่สุด ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเพจได้ครับ
^