ทำเว็บให้มีคนดู (ตอนที่ 5)

สิ่งต่างๆ ที่จะมีผลต่ออิันดับของเราบน SE มีหลายอย่างครับ ซึ่งเราสามารถทำได้ เพื่อให้เราได้อันดับการค้นหาที่ดี

Keyword ใช้ให้ดี ถูกที่ถูกเวลา ให้ผลดีมากครับ เราสามารถใส่คีย์เวิร์ดให้กับทุกส่วน ของเว็บได้เพื่อให้ Search Engine รับรู้ได้ว่าหน้าเพจของเรา หรือเว็บของเรามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

จำนวนคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมบนหน้าเพจแต่ละหน้า เป็นปัจจัยสำคัญ โดยที่ คีย์เวิร์ดในหน้าเพจควรสัมพันธ์กับเนื้อหา และไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน จำนวนคีย์เวิร์ดถ้ามากไป SE อาจมองว่าเป็นการจงใจเล่นคำ ทำให้ถูกแบนในหน้านั้นได้ ดังนั้นจึงควรใช้ให้เหมาะสม

ตำแหน่งของคีย์เวิร์ด นับว่ามีความสำคัญมากครับ โดยปกติคีย์เวิร์ดที่อยู่ในส่วนต้นๆของเพจจะมีความสำคัญสูงกว่า คีย์เวิร์ดด้านท้ายของเพจ และ คีย์เวิร์ดต่างๆควรอยู่ใน

1.โดมน, ชื่อไดเร็คทอรี่, ชื่อหน้าเพจบน URL เช่น
http://moterbike.com บอกได้ทันทีว่าเว็บนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร หรือ
http://ajax.goragod.com ก็พอจะบอกได้ว่า url นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร หรือ
https://www.goragod.com/ajax หรือ https://www.goragod.com/ajax.html เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าเป็นการนำ คีย์เวิร์ดไปใส่ไว้ใน URL หรือเป็นไดเร็คทอรี่ หรือเ็ป็นชื่อเพจ

2.ไตเติลของเว็บ เป็นอีกส่วนที่สำคัญมากๆ บางทีอาจสำคัญกว่า URL ควรใส่คีย์เวิร์ดลงในไตเติล จำนวนคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมบนไตเติลไม่ควรเกิน 4-5 คำ คีย์เวิร์ดคำแรก จะสำคัญกว่าคำถัดๆไป SE จะเก็บไตเติลไว้ไม่มากหรอกครับ ดังนั้นการใส่ไตเติลยาวๆไม่ให้ผลดีอะไร ถ้าจำเป็นต้องใส่ชื่อเว็บลงในไตเติลก็ควรเก็บเอาไว้หลังๆครับ
 

ลองดูที่รูปนี้ละกันครับ จะเห็นว่า SE เก็บ ไตเติลไว้ไม่กี่คำเอง

สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของการใช้ title เป็นคีย์เวิร์ดคือ title ควรมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในเว็บ และแต่ละหน้าไม่ควรมีไตเติลที่ซ้ำกัน

^