A-AA+then

สิ่งต่างๆ ที่จะมีผลต่ออิันดับของเราบน SE มีหลายอย่างครับ ซึ่งเราสามารถทำได้ เพื่อให้เราได้อันดับการค้นหาที่ดี

Keyword ใช้ให้ดี ถูกที่ถูกเวลา ให้ผลดีมากครับ เราสามารถใส่คีย์เวิร์ดให้กับทุกส่วน ของเว็บได้เพื่อให้ Search Engine รับรู้ได้ว่าหน้าเพจของเรา หรือเว็บของเรามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

จำนวนคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมบนหน้าเพจแต่ละหน้า เป็นปัจจัยสำคัญ โดยที่ คีย์เวิร์ดในหน้าเพจควรสัมพันธ์กับเนื้อหา และไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกัน จำนวนคีย์เวิร์ดถ้ามากไป SE อาจมองว่าเป็นการจงใจเล่นคำ ทำให้ถูกแบนในหน้านั้นได้ ดังนั้นจึงควรใช้ให้เหมาะสม

ตำแหน่งของคีย์เวิร์ด นับว่ามีความสำคัญมากครับ โดยปกติคีย์เวิร์ดที่อยู่ในส่วนต้นๆของเพจจะมีความสำคัญสูงกว่า คีย์เวิร์ดด้านท้ายของเพจ และ คีย์เวิร์ดต่างๆควรอยู่ใน

1.โดมน, ชื่อไดเร็คทอรี่, ชื่อหน้าเพจบน URL เช่น
http://moterbike.com บอกได้ทันทีว่าเว็บนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร หรือ
http://ajax.goragod.com ก็พอจะบอกได้ว่า url นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร หรือ
http://www.goragod.com/ajax หรือ http://www.goragod.com/ajax.html เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าเป็นการนำ คีย์เวิร์ดไปใส่ไว้ใน URL หรือเป็นไดเร็คทอรี่ หรือเ็ป็นชื่อเพจ

2.ไตเติลของเว็บ เป็นอีกส่วนที่สำคัญมากๆ บางทีอาจสำคัญกว่า URL ควรใส่คีย์เวิร์ดลงในไตเติล จำนวนคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมบนไตเติลไม่ควรเกิน 4-5 คำ คีย์เวิร์ดคำแรก จะสำคัญกว่าคำถัดๆไป SE จะเก็บไตเติลไว้ไม่มากหรอกครับ ดังนั้นการใส่ไตเติลยาวๆไม่ให้ผลดีอะไร ถ้าจำเป็นต้องใส่ชื่อเว็บลงในไตเติลก็ควรเก็บเอาไว้หลังๆครับ
 

ลองดูที่รูปนี้ละกันครับ จะเห็นว่า SE เก็บ ไตเติลไว้ไม่กี่คำเอง

สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของการใช้ title เป็นคีย์เวิร์ดคือ title ควรมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในเว็บ และแต่ละหน้าไม่ควรมีไตเติลที่ซ้ำกัน

Relate

^