ทำเว็บให้มีคนดู (ตอนที่ 10)

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการทำ SEO และ Page Rank

ในตอนก่อนๆ ผมได้พูดถึงการจัดทำเพจของเราให้เหมาะกับการทำ SEO ไปแล้ว ต่อไปผมจะพูดถึงปัจจัยภายนอกอื่นๆที่มีผลต่อเราในด้าน SEO

SE จะมองความสำคัญของหน้าเพจเราผ่านค่า Page Rank (PR) เพจที่มี PR สูงๆ จะส่งผลต่ออันดับของเราดีกว่าเพจที่มี PR ต่ำๆ และ PR ของเพจเป็นค่าเฉพาะของหน้านั้นๆ ไม่ใช่สำหรับเว็บไซต์นะครับ แต่ละหน้าของเราอาจมีค่า PR ไม่เท่ากันก็ได้ขึ้นอยู่กับความสำคัญของหน้านั้นๆ และนอกจากนี้ ค่า PR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่คงที่ครับ (ค่า PR เกิดจากการคำนวณของ SE ดังนั้นหาก อัลกอริทึมเปลี่ยนไป PR อาจเปลี่ยนได้)

เทคนิคการเพิ่มค่า Page Rank

ค่า PR มีความสัมพันธ์โดยตรงกับลิงค์ที่มีกลับมาหาเรา
(Back Link) ยิ่งมี back link กลับมามากเท่าไร ค่า PR ของเราก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้น เหตุผลง่ายๆก็เพราะว่า หน้าเพจที่มีเนื้อหาดี ก็จะถูกทำลิงค์กลับมาหา ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของเพจนั้นสูงขึ้น

Back link จากเว็บที่มีค่า PR สูงๆ ส่งผลให้ PR ของเราสูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะ Back link ที่มาจากเว็บที่มีโดเมนเฉพาะของทางราชการ 

One Way Link หมายถึง ลิงค์ที่มีกลับมาหาเรา ไม่ได้เกิดจากการแลกลิงค์ ซึ่งมักเป็นลิงค์ที่เกิดจากความน่าเชื่อถือของเพจ หรือมีเนื้อหาที่ดีจนเขาต้องทำลิงค์กลับมายังเว็บของเรา

ตัวอย่างของเว็บที่สามารถทำค่า PR สูงๆในระยะเวลาสั้นๆได้แก่เว็บของ CMS ซึ่งใน CMS จะมีลิงค์กลับมายังเว็บของผู้ผลิต จากการดาวน์โหลดไปใช้งาน CMS เป็นจำนวนมาก ทำให้ One Way Link ที่มีกลับมายังเว็บไซต์ของผู้ผลิตมีมาก ส่งผลให้ค่า PR ของเว็บมีค่าสูงตามไปด้วย

จะเห็นได้ว่า ไม่ว่ากรณีไหนๆ คุณภาพหน้าเพจของเราก็เป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มค่า PR ดังนั้นเราควรทำเว็บให้มีเนื้อหาที่ดี ครับ

สรุปการเพิ่มค่า PR
  1. จัดทำเว็บให้ดี มีคุณภาพ
  2. แลกลิงค์กับเว็บไซต์ ต่างๆ โดยเฉพาะเว็บที่มีค่า PR สูงๆ และมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน
  3. ทำการซื้อ Back Link จากเว็บที่มี PR สูงๆ
  4. ใช้การตลาดเช่นการสมัคร Adsense และเป็นผู้ลงโฆษณา
ในปัจจุบัน Google ได้ลดระดับความสำคัญของ PR ลงแล้วนะครับ โดยหันมาเน้นความสำคัญของเนื้อหาแทน (จะเห็นได้จาก PR ของเว็บไซต์เราไม่เปลี่ยนแปลงเลยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา) เนื่องจาก เทคโนโลยีของ Google ในปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ความต้องการของ User จากคำค้นหาได้แม่นยำขึ้น และ ส่งผลลัพท์ที่ User ต้องการได้ดีขึ้น แทนการแสดงผลตามลำดับ PR
^