ติดตั้ง LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP and PhpMyAdmin)

      
 • ติดตั้ง repository สำหรับ PHP 5.6
      sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php5-5.6
      sudo apt-get update
 •     
 • ติดตั้ง Apache
      sudo apt-get install apache2
      หลังติดตั้งแล้วสามารถทดสอบได้โดยการเรียก http://localhost หรือ http://your_ip_address ผ่าน Web Browser
 •     
 • ติดตั้ง PHP5 และโมดูลต่างๆ
      sudo apt-get install python-software-properties php5-dev php5-xdebug php5-intl
 •     
 • ติดตั้ง mariadb (ฐานข้อมูล MySQL อีกเวอร์ชั่นหนึ่ง)
      sudo apt-get install mariadb-client mariadb-server
      sudo mysql_secure_installation
 •     
 • ติดตั้ง phpMyAdmin
      sudo apt-get install phpmyadmin
      หลังการติดตั้ง หากต้องการอัปเกรด phpMyAdmin ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด สามารถติดตั้งได้จาก https://launchpad.net/~nijel/+archive/ubuntu/phpmyadmin/+packages
 •     
 • หลังติดตั้ง phpMyAdmin ลองเรียก http://localhost/phpmyadmin ดู หากไม่สามารถเรียกๆได้ ให้แก้ไขโดยพิมพ์ sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf
      และเพิ่มบรรทัดนี้ลงไป (ด้านล่างของไฟล์เลยก็ได้ครับ จะเห็นว่ามีการ Include รวมกันอยู่) # Include phpMyAdmin configurations
      Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
 •     
 • หากเรียก phpMyAdmin แล้วขึ้นคำเตือนเกี่ยวกับ mcrypt ให้ติดตั้ง mcrypt ด้วยคำสั่งด้านล่าง
      sudo apt-get install php5-mcrypt
      cat /etc/php5/mods-available/mcrypt.ini
      sudo php5enmod mcrypt

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^