ตั้งเวลาให้ฟอร์ม ส่งโดยอัตโนมัติ

ทำให้ฟอร์ม Submit อัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องกด Submit

<?
  echo $_POST[name]; //ตรวจรับค่าที่ส่งมา
?>
<form action="?" method="post" name="formname">
<input type="hidden" name="name" value="xxx">
</form>
<script type="text/javascript">
setTimeout(function(){document.formname.submit()}, 1000)
</script>

1000 = เวลาเป็น millisecond
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 11,630 ป้ายกำกับ JavascriptForm
^