ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น

ฟังก์ชั่นตรวจสอบ ว่าเป็น ภาษาอังกฤษเท่านั้น เช่นการตรวจชื่อ user ด้วย Regular Expression ของ Javascript

<script type="text/javascript">
var filter = /^([a-zA-Z_\.\-])+$/
var text = "goragod_."
if (!filter.test(text)) alert("ต้องการตัวอักษร ภาษาอังกฤษ และ _ . -");
</script>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 7,251 ป้ายกำกับ Javascript
^