ตัวอย่างโมดูลแบบง่ายสุดของ GCMS V2

บน GCMS คุณสามารถนำโมดูลต่างๆ มาใช้ซ้ำได้หลายๆ โมดูลด้วยกัน โดยการเปลี่ยน ตัวแปรบางตัว หรือ ชื่อฟังก์ชั่นของ Javascript ไม่ให้ซ้ำกับโมดูลอื่นๆ และทำการกำหนดใน bin/config.php เพื่อให้ GCMS รู้จักโมดูล และสามารถกำหนด โมดูลให้ถูกต้อง

ข้อกำหนดพื้นฐานของโมดูล

1.ชื่อโมดูล คือ ชื่อโฟลเดอร์ของโมดูล และต้องไม่ซ้ำกับชื่อโฟลเดอร์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว
2.ไตเติล และ เมนูของโมดูล สามารถกำหนดเป็นอะไรก็ได้ภายใน config.php ของแต่ละโมดูล
3.ต้องกำหนด ใน bin/config.php เพื่อให้ GCMS รู้จักโมดูล ไม่ว่าโมดูลนั้นจะแสดงผลบนเมนูหรือไม่
4.โมดูลแต่ละโมดูล จะต้องประกอบไปด้วย โฟลเดอร์ของโมดูล และ โฟลเดอร์ชื่อเดียวกันกับ module ภายใน skin ยกตัวอย่างเช่น  module main จะต้องมีโฟลเดอร์ skin/main/ ด้วย
5. สำหรับโมดูลอย่างง่าย เพียงแก้ไข config ก็สามารถทำงานได้แล้ว แต่ถ้าเป็น module ที่ซับซ้อนเช่น article หรือ gallary การทำซ้ำ อาจต้องมีการแก้ไข ตัวแปรบางตัวภายในโมดูล ให้สอดคล้อง และ ไม่ซ้ำกันกับโมดูลอื่นๆ โดยดูที่ชื่อ module เป็นหลัก ในการค้นหา (ถ้าแก้ไขตัวแปรไม่ถูกต้อง โมดูลอาจไม่ทำงาน หรือ ทำงานผิดพลาด)

ดาวน์โหลด โมดูลอย่างง่าย ของ GCMS V2 rar (334)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 10 พ.ย. 2551 เปิดดู 10,709 ป้ายกำกับ GCMS
^