ตรวจสอบเครื่องหมายพิเศษในข้อความ

ตรวจสอบเครื่องหมาย ' " & < > ในข้อความ ถ้าพบตัวอักษรที่กำหนดในข้อความ คืนค่า true ถ้าไม่พบคืนค่า false สามารถเพิ่มเติมหรือกำหนดตัวอักษรที่ต้องการทดสอบได้ตามต้องการ

function checkStr (val) {
  var str = '<>&'; //ตัวอักษรที่ไม่ต้องการให้มี
  if (val.indexOf("'")!= -1) return true //เครื่องหมาย '
  if (val.indexOf('"')!= -1) return true //เครื่องหมาย "
  for (i = 0; i < str.length; i++) {
    if (val.indexOf(str.charAt(i))!= -1) return true
  }
  return false
}
ตัวอย่าง

<script type="text/javascript">
  var str = 'ทดสอบ & 555';'
  if ( checkStr( str ) )
 { 
    alert( 'มีอักขระพิเศษในข้อความ' ); 
 }
</script>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 03 มี.ค. 2552 เปิดดู 22,013 ป้ายกำกับ Javascript
^