ตรวจสอบ CSS ตามมาตรฐาน XHTML

ถ้าสามารถผ่านการทดสอบได้ว่าไม่ error คุณสามารถเอาไอคอนนี้ไปติดได้ (แบบไหนก็ได้ครับ)

Valid CSS!

<p>
  <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">
    <img style="border:0;width:88px;height:31px"
      src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss"
      alt="Valid CSS!" />
  </a>
</p>

Valid CSS!

<p>
<a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">
  <img style="border:0;width:88px;height:31px"
    src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss-blue"
    alt="Valid CSS!" />
</a>
</p>

Vadilate :

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 19 มี.ค. 2551 เปิดดู 10,766 ป้ายกำกับ XHTMLCSS
^