ชนิดและประเภทของ Microdata

ตารางด้านล่างอธิบายเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลต่างๆที่รองรับสำหรับ Microdata
ชนิดของข้อมูล คำอธิบาย
Boolean True หรือ False.
Date วันที่และเวลาตามรูปแบบ ISO 8601 เช่น
วันที่ : 2012-10-08
วันที่และเวลา UTC: : 2012-10-08 12:40
Number ตัวเลข รวม จุดทศนิยม เช่น 10.5
Text ข้อความ หรือแม้กระทั่ง URL ต่างๆ

Thing

Microdata สนับสนุนประเภทของข้อมูลหลากหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดอาจสนับสนุน property ที่แตกต่างกันบ้าง เช่น ข้อมูลประเภทบุคคลจะต้องประกอบด้วย ชื่อและเพศ หรือข้อมูลประเภทหนังสือจะต้องประกอบด้วยชื่อหนังสือและผู้แต่ง เป็นต้น
ก่อนอื่นดูตารางด้านล่าง ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับ properties ต่างๆ ของ Microdata
Properties ชนิด คำอธิบาย
description Text รายละเอียดหรือเนื้อหา
image URL URL ของรูปภาพ
name Text ระบุชื่อของรายการนี้
url URL ระบุ URL ของรายการนี้
ประเภทต่างๆของ Microdata ที่สนับสนุน
Schema คำอธิบาย
CreativeWork ระบุว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นงานสร้างสรรค์เช่น หนังสือ, ภาพยนตร์, ภาพ, โปรแกรม, ฯลฯ
Event ระบุว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาที่แน่นอนที่บางตำแหน่ง
Intangible ระบุว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนเช่น จำนวน, โครงสร้าง, ฯลฯ
Organization ระบุว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรเช่นโรงเรียน, บริษัท, ฯลฯ
Person ระบุว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคล
Place ระบุว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่
Product ระบุว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าที่ขายได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, อพาร์ทเมนท์, ที่จอดรถ ฯลฯ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 28 ก.พ. 2556 เปิดดู 8,877 ป้ายกำกับ HTML5Microdata
^