ชนิดและประเภทของ Microdata

ตารางด้านล่างอธิบายเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลต่างๆที่รองรับสำหรับ Microdata                                                                                                                                                                                                                                      
ชนิดของข้อมูลคำอธิบาย
BooleanTrue หรือ False.
Dateวันที่และเวลาตามรูปแบบ ISO 8601 เช่น
            วันที่ : 2012-10-08
            วันที่และเวลา UTC: : 2012-10-08 12:40
Numberตัวเลข รวม จุดทศนิยม เช่น 10.5
Textข้อความ หรือแม้กระทั่ง URL ต่างๆ

Thing

Microdata สนับสนุนประเภทของข้อมูลหลากหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดอาจสนับสนุน property ที่แตกต่างกันบ้าง เช่น ข้อมูลประเภทบุคคลจะต้องประกอบด้วย ชื่อและเพศ หรือข้อมูลประเภทหนังสือจะต้องประกอบด้วยชื่อหนังสือและผู้แต่ง เป็นต้น
ก่อนอื่นดูตารางด้านล่าง ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับ properties ต่างๆ ของ Microdata                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Propertiesชนิดคำอธิบาย
descriptionTextรายละเอียดหรือเนื้อหา
imageURLURL ของรูปภาพ
nameTextระบุชื่อของรายการนี้
urlURLระบุ URL ของรายการนี้
ประเภทต่างๆของ Microdata ที่สนับสนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Schemaคำอธิบาย
CreativeWorkระบุว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นงานสร้างสรรค์เช่น หนังสือ, ภาพยนตร์, ภาพ, โปรแกรม, ฯลฯ
Eventระบุว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาที่แน่นอนที่บางตำแหน่ง
Intangibleระบุว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนเช่น จำนวน, โครงสร้าง, ฯลฯ
Organizationระบุว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรเช่นโรงเรียน, บริษัท, ฯลฯ
Personระบุว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคล
Placeระบุว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่
Productระบุว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าที่ขายได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, อพาร์ทเมนท์, ที่จอดรถ ฯลฯ
ผู้เขียน Goragod โพสต์เมื่อ 28 ก.พ. 2556 เปิดดู 4,890 ป้ายกำกับ HTML5Microdata

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^