คำสั่ง SQL ลบอักขระที่ไม่ต้องการออกจากคอลัมน์ที่กำหนดทั้งตาราง

คำสั่ง SQL ลบอักขระที่ไม่ใช่ตัวเลขออกจากคอลัมน์
UPDATE tablename SET column = REGEXP_REPLACE(column, '[^0-9]', '')

คำสั่งด้านบนจะลบอักขระอื่นออกทั้งหมดเหลือไว้เพียงตัวเลขเท่านั้น ของคอลัมน์ `column` ที่ตาราง `tablename`

คำสั่ง SQL ลบช่องว่างและ - ออกจากคอลัมน์
UPDATE tablename SET
column = REPLACE(username, ' ', ''),
column = REPLACE(username, '-', '')

คำสั่งด้านบนจะลบช่องว่างและ - ของคอลัมน์ `column` ที่ตาราง `tablename`
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 18 พ.ค. 2567 เปิดดู 437 ป้ายกำกับ SQL
^