ความแตกต่างระหว่างการส่งอีเมล์แบบ CC และ BCC

ปกติแล้วการส่งอีเมล์จะต้องมีการระบุที่อยู่อีเมล์ยังผู้รับด้วย  โดยเราสามารถระบุผู้รับอีเมล์ได้ 3 แบบ
  • To ที่อยู่อีเมล์ของผู้รับที่ต้องการส่งข้อความถึง
  • CC ระบุที่อยู่อีเมล์ที่พวกเขาจะได้รับสำเนาของจดหมายฉบับนี้ด้วย (เช่น หากต้องการรู้ว่ามีการส่งอีเมล์นี้ออกไปแล้ว)
  • BCC เหมือนกับ CC แหละครับ แต่ผู้รับอื่นๆจะไม่เห็นรายชื่อนี้
ยกตัวอย่างเช่น การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่นี้
From: no-reply@goragod.com // ผู้ส่ง
To: user@domain.com
CC: user2@domain.com
BCC: admin@goragod.com

ผู้รับทั้งหมด (user@domain.com,user2@domain.com และ admin@goragod.com) จะเห็นเฉพาะข้อมูลนี้
From: no-reply@goragod.com
To: user@domain.com
CC: user2@domain.com

สังเกตุว่าผู้รับทั้งหมดจะไม่เห็นข้อมูลใน BCC เลย

โค้ดตัวอย่างการส่งเมล์ด้วย PHP
<?php
$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "Content-type: text/html; charset=UTF-8\r\n";
$headers .= "From: Goragod.com <no-reply@goragod.com>\r\n"; // ผู้ส่ง
$headers .= "CC: user2@domain.com\r\n"; // สำเนาถึง (CC)
$headers .= "BCC: admin@goragod.com\r\n"; // สำเนาถึง (BCC)
$title = 'Test';
$content = 'Test Demo';
mail('user@domain.com', $title, $content, $headers);
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 17 พ.ค. 2558 เปิดดู 5,573 ป้ายกำกับ Email
^