กำหนดขนาดตัวอักษรให้กับเอกสาร

กำหนดขนาดของตัวอักษรของเพจ ในคราวเดียวทั้งเอกสาร และการปรับขนาดเอกสารทั้งหน้า

<style type="text/css">
#font .normal {
    font-size:9pt;
}
#font .large {
     font-size:12pt;
}
#font .largest{
     font-size:15pt;
}
</style>

<div id="font">
<br />คลิกเลือกขนาดตัวอักษร<br />
<a href="#" onclick="javascript:document.body.style.fontSize='9pt'" class="normal">ปกติ</a>
<a href="#" onclick="javascript:document.body.style.fontSize='12pt'" class="large">ใหญ่</a>
<a href="#" onclick="javascript:document.body.style.fontSize='15pt'" class="largest">ใหญ่มาก</a>
</div>

เป็นการกำหนดขนาดของตัวอักษรของเพจ ในคราวเดียวทั้งเอกสารครับ ถ้าตำแหน่งใดต้องการขนาดตัวอักษร ใหญ่หรือเล็กกว่าปกติ ก็ให้กำหนดขนาดตัวอักษรนั้นๆเป็น % เทียบกับ body ครับ เทคนิคนี้หากเราเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรที่ body เพียงอย่างเดียวขนาดของตัวอักษรทั้งเพจจะเปลี่ยนตามทั้งหมดในอัตราส่วนที่เท่าๆกันทั้งเอกสารครับ

นอกจากนี้ เทคนิคนี้ยังใช้ในเว็บเพจที่ยอมให้ผู้ใช้เลือกขนาดตัวอักษรเองได้ด้วย เช่นในห้อง Chat Room ที่สามารถเลือกขนาดตัวอักษรในห้องสนทนาได้ โดยใช้ Javascript กำหนด ครับ

<a href="#" onclick="javascript:document.body.style.fontSize='10pt'">กลาง</a>

ตัวอย่าง
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 14,886 ป้ายกำกับ XHTMLCSS
^