การใช้งาน Template กับเว็บไซต์ (ตอนที่ 1)

โดยปกติแล้ว ในการออกแบบเว็บสมัยใหม่ เรามักแยกเว็บออกเป็น 2 ส่วนแยกจากกันโดยเด็ดขาด ก็คือ ส่วนที่เป็นเนื้อหา และส่วนที่เป็นรูปแบบ เหตุผลในการทำเช่นนั้น ผมยกตัวอย่างเช่น เราทำเว็บขึ้นมา 1 ปีแล้ว เกิดวันนึงเราเบื่อภาพลักษณ์ของเว็บขึ้นมา อยากเปลี่ยนใหม่ หากเราเขียนโค้ดแบบทั่วๆไป เราก็ต้องมานั่งออกแบบใหม่ทั้งหมด แต่หากเราใช้ระบบ Template แล้ว การเปลียนภาพลักษณ์ อาจทำได้โดยการคลิกเลือกด้วยซ้ำไป เราก็จะได้เว็บใหม่แล้ว

หลักการใช้งาน Template แยกเว็บออกเป็น 2 ส่วนคือ
1. ส่วนข้อมูล เช่น XML หรืออะไรก็ตาม
2. ส่วนรูปแบบอันได้แก่ Layout และ CSS

ตัวอย่าง Layout :
 
Logo
Content
Menu
 
Logo
Menu
Content


จะเห็นได้ว่าที่เนื้อหาแบบเดียวกัน (Logo, Content และ Menu) เพียงแต่ Layout ต่างกันก็ทำให้ลักษณะของเว็บเปลี่ยนไปแล้ว ส่วนความสวยงามหรือสีสรร ก็สามารถกำหนดให้กับ Layout ได้ด้วย CSS ครับ
^