การใช้งาน Radio บนฟอร์ม

Radio เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยเหมือนกันครับ ใน 1 ฟอร์ม Radio ทุกตัวจะทำงานสัมพันธ์กันโดยอัตโนมัติ โดยเมื่อเลือกตัวหนึ่ง ตัวที่เหลือจะถูก "ไม่เลือก" โดยอัตโนมัติ ดังตัวอย่าง

X Y Z

ในกรณีเช่นนี้เราสามารถใช้ Radio เป็นชื่อเดียวกันได้ เนื่องจากเมื่อ Submit มันจะส่งไปเฉพาะค่าที่ถูกเลือก

<?
  echo 'ch='.$_POST[ch];
?>
<form method="post">
<input id="ch" type="radio" name="ch" value="X" /> X
<input id="ch" type="radio" name="ch" value="Y" /> Y
<input id="ch" type="radio" name="ch" value="Z" /> Z
</form>

ตัวอย่างแรก มี Radio แค่กลุ่มเดียวบนฟอร์ม คงไม่ยุ่งเท่าไร แต่หากมี Radio ที่ต้องเลือกหลายกลุ่มจะทำยังไง ?

A B

Y Z

<?
  echo 'ch='.$_POST[ch];
  echo '<br />op='.$_POST[op];
?>
<form method="post">
<input name="ch" type="radio" value="A" />A
<input name="ch" type="radio" value="B" />B
<br />
<input name="op" type="radio" value="Y" />Y
<input name="op" type="radio" value="Z" />Z
</form>

จะเห็นได้ว่าในตัวอย่าง Radio กลุ่มเดียวกัน จะใช้ชื่อเดียวกัน ทำให้ฟอร์มสามารถกำหนดได้ว่า Radio แต่ละตัวจะสัมพันธ์กับตัวไหน ถึงแม้จะมีหลายตัว หลายกลุ่ม อยู่บนฟอร์มเดียวกันก็ตาม
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 7,182 ป้ายกำกับ Form
^