การใช้ CASE WHEN กับข้อมูลในฐานข้อมูล

เราสามารถใช้คำสั่งเงื่อนไขกับข้อมูล ประเภท CASE WHEN กับข้อมูลในการ Query ได้ครับโดยมีรูปแบบดังนี้
CASE [input]
    WHEN when_1 THEN result_1
    WHEN when_1 THEN result_1
    .......
    WHEN when_n THEN result_1
    [ELSE else]
END

โดยที่ input คือตัวแปรหรือฟิลด์ที่ต้องการนำมาเปรียบเทียบ และ when_x คือค่าที่ต้องการนำมาเปรียบเทียบ ซึ่งถ้าค่าที่ต้องการนำมาเปรียบเทียบเป็นจริง จะได้ผลลัพท์เป็น result_x และหากไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆเลยจะได้ผลลัพท์เป้น else สิ่งที่สำคัญของเงื่อนไขแบบนี้คือข้อมูลของ input และ when_x จะต้องเป็นข้อมูลประเภทเดียวกัน
CASE
    WHEN boolean_1 THEN result_1
    WHEN boolean_1 THEN result_1
    .......
    WHEN boolean_n THEN result_1
    [ELSE else]
END

อีกรูปแบบหนึ่งของการใช้งาน CASE WHEN คือการใช้คำสั่งเปรียบเทียบภายใน WHEN เลย ซึ่งถ้า นิพจน์ boolean_x เป็นจริงก็จะได้ผลลัพท์ที่ result_x
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 10 พ.ค. 2555 เปิดดู 18,310 ป้ายกำกับ SQL
^