การแสดง Video จาก WebCam ด้วย HTML5

ตัวอย่างการใช้งาน tag Video ใน HTML5 ในการแสดงวีดีโอจาก Webcam โดยการใช้ Media Stream
<video autoplay id=webcam></video>
<script>
    var webcam = document.getElementById("webcam");
    var onCameraFail = function (e) {
        console.log('Camera did not work.', e);
    };
    navigator.getUserMedia = navigator.getUserMedia || navigator.webkitGetUserMedia || navigator.mozGetUserMedia || navigator.msGetUserMedia;
    window.URL = window.URL || window.webkitURL;
    navigator.getUserMedia({video:true}, function (stream) {
        webcam.srcObject = stream;
    }, onCameraFail);
</script>

ในตอนที่เขียนบทความนี้ มีแต่ Firefox Opera และ Chrome เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ นะครับ และเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมี Web Cam ด้วย ตัวอย่าง
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 28 มี.ค. 2557 เปิดดู 7,739 ป้ายกำกับ HTML5Webcam
^