การแก้ปัญหา Nautilus ไม่เรียงโฟลเดอร์ก่อนแฟ้ม

จริงๆแล้ว Nautilus ก็สามารถตั้งค่าให้เรียงโฟลเดอร์ก่อนแฟ้มได้

เรียกโปรแกรม dconf-editor ใน Terminal ถ้าไม่มีโปรแกรมนี้ให้ติดตั้งก่อนด้วยคำสั่ง
sudo apt-get install dconf-editor
ใน dconf-editor เปิดไปที่ org/gnome/nautilus/preference ผมตั้งค่า default-sort-order เป็น name และขีดถูกที่ sort-directories-first ตามรูป
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 23 มี.ค. 2558 เปิดดู 2,773 ป้ายกำกับ XUbuntuUbuntu
^