การเรียงลำดับข้อมูลจากฐานข้อมูลแบบสุ่ม

หลายคนที่เห็นหัวข้อนี้อาจคิดว่า เรื่องเก่าๆ แต่บทความนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ครับ เพราะผมจะพูดถึง การเรียงลำดับข้อมูลแบบสุ่มกับฐานข้อมูลชนิดอื่น นอกจาก MySQL ซึ่งเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว

MySQL
SELECT * FROM tablename ORDER BY RAND() LIMIT 10

PostgreSQL
SELECT * FROM tablename ORDER BY RANDOM() LIMIT 10

Microsoft SQL Server
SELECT TOP 10 * FROM tablename ORDER BY NEWID()

IBM DB2
SELECT *, RAND() AS idx FROM tablename ORDER BY idx FETCH FIRST 10 ROWS ONLY

Oracle
SELECT * FROM (SELECT * FROM tablename ORDER BY dbms_random.value ) WHERE rownum <= 10

คำสั่งต่างๆทั้งหมดด้านบน เป็นคำสั่งสุ่มข้อมูล พร้อมทั้ง query ข้อมูลออกมา 10 รายการครับ
^