การเรียงลำดับข้อมูล ด้วย IP Address

การเรียงลำดับข้อมูลตาม IP Address มักไม่ให้ผลลัพท์ตามความคาดหวัง หากเรียงด้วยคำสั่ง
SORT BY ip

เนื่องจากโดยทั่วไปเรามักเก็บข้อมูลที่อยู่ IP ในรูปของ ตัวอักขระ (เช่น VARCHAR) ทำให้เราได้ผลลัพท์การเรียงตามอักขระปกติ

My SQL มีคำสั่งสำหรับแก้ปัญหานี้อย่างง่ายๆครับ คือ
SORT BY INET_ATON(ip)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 06 มี.ค. 2556 เปิดดู 3,510 ป้ายกำกับ SQL
^