การเปิดปิดการใช้งาน Touchpad ด้วย Shortcut บน XUbuntu

โน้ตบุ๊คของผมมันไม่สามารถเปิด-ปิดการใช้งานของ Touchpad บน XUbuntu (รวม Ubuntu ด้วย) ได้ ทำให้เวลาพิมพ์งานแล้วไปถูก Touchpad โดยบังเอิญเคอร์เซอร์จะกระเด้งไปไหนไม่รู้ (หรืออาจเปิดอะไรแปลกๆขึ้นมา)
ด้วยความที่ Shortcut ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Notebook (fn+F9) ไม่สามารถใช้งานได้ ผมเลยต้องติดตั้ง Shortcut นี้ด้วยตัวเอง

1. สร้างไฟล์ touchpad.sh มีเนื้อหาตามด้านล่าง เสร็จแล้วบันทึกไว้ (ปรับ chmod ให้สามารถรันไฟล์ได้ไว้ด้วย)
#!/bin/bash

ID=`xinput list | grep -Eo 'Touch[pP]ad\s.*id\=[0-9]{1,2}' | grep -Eo '[0-9]{1,2}'`
STATE=`xinput list-props $ID | grep 'Device Enabled'|awk '{print }'`
if [ $STATE -eq 1 ]
then
    xinput disable $ID
    echo "Touchpad disabled."
else
    xinput enable $ID
    echo "Touchpad enabled."
fi

2. สร้าง Shortcut โดยเข้าไปที่ ตั้งค่า => แป้นพิมพ์ และเลือก Tab ปุ่มลัดเรียกโปรแกรม กำหนดคำสั่งของ Shortcut ดังรูป
ปุ่มลัด ที่ใช้ได้คือ Ctrl + F9
ส่วน คำสั่ง กรอกเป็น
sh /path/to/touchpad.sh

/path/to/ ให้เปลี่ยนเป็นที่ตั้งของไฟล์ touchpad.sh ที่บันทึกไว้นะครับ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 06 ก.พ. 2559 เปิดดู 4,554 ป้ายกำกับ XUbuntuUbuntu
^